www.simradenci.si

Dobrodošli na razvojni verziji 1.0

Nahajate se: Domov
Sobota, 26 Sep 2020

Obvestilo o povišanju cen

E-pošta Natisni PDF

V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Radenci, ki je na svoji 19. redni seji dne, 21. 3. 2013 sprejel Elaborat o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Radenci, obveščamo vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, ki je povezano z čistilno napravo Radenci, da bodo z dne, 1. 4. 2013 pričele veljati nove cene komunalnih storitev, in sicer:

1. Kanalščina:
a) Fizične osebe    0,1689 €/m3
b) Pravne osebe    0,3150 €/m3

2. Čiščenje odpadne vode.
a) Fizične osebe    0,4935 €/m3
b) Pravne osebe    0,8998 €/m3

3. Omrežnina
Prav tako bo z dne, 1. 4. 2013 uveljavljena cena omrežnine za kanalizacijsko omrežje, ki se obračunava po velikosti priključka na vodovodno omrežje, in sicer:

- DN 13 + 15                 2,3285 €
- DN 20                         2,3285 €
- DN 25                         6,9856 €
- DN 30 + 32                 6,9856 €
- DN 40                       23,2855 €
- DN 50 + 50/20          34,9282 €
- DN 65                       69,8565 €
- DN 80 + 80/20         116,4275 €
- DN 100 + 100/20      232,8550 €
- DN 150 + 150/40      465,7100 €

Vse cene so v € in ne vključujejo DDV.

V ceni je upoštevana 50 % subvencija vrednosti omrežnine, ki velja za 1. leto obračunavanja Omrežnina je fiksni znesek in je odvisna o premera priključka.

                                                                                           SIM Radenci d.o.o.
                                                                                                  Uprava
Radenci, 31. 3. 2013


SIM trgovsko in turistično podjetje Radenci d.o.o. | Panonska cesta 29 | 9252 Radenci | Slovenija | Tel: 02/520-37-50 | Faks: 02/520-37-54 | E-mail: info@simradenci.si