www.simradenci.si

Dobrodošli na razvojni verziji 1.0

Nahajate se: Domov
Petek, 24 Sep 2021

                                                                                          

 
Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljave 2017-2018) PRIZ 17-18

SIM RADENCI  s pomo?jo sredstev za spodbujanje procesnih izboljav izvaja projekt

Vitki procesi SIM RADENCI
S pomo?jo projekta elimo skozi optimizirane procese zagotovili bolji pretok informacij znotraj podjetja, kar bo olajalo delo v vseh poslovnih funkcijah. S pomo?jo vitkih procesov in digitalizacijo procesov si elimo zagotoviti ve?kratno in hitro uporabo podatkov za izvajanje tevilnih aktivnosti v podjetju, ki so sedaj med seboj nepovezane in zato za njihovo obvladovanje zahtevajo (pre)ve? resursov.  Prav tako elimo v nae procese vklju?ili nae najve?je dobavitelje in velike odjemalce s katerimi bomo zagotovi optimalno izmenjavo podatkov skozi razli?ne digitalne medije. Izboljanje izvajanja trgovinske in komunalne dejavnosti po na?inu vitkega procesnega poslovanja nam bo omogo?ilo, da bomo hitreje lahko prilagajali ponudbo naih izdelkov konkretnim potrebam naih kupcev in bistveno izboljali izvedbo storitev za naro?nike, ob upotevanju ni?elne tolerance do napak v izvedbi. Oprema, ki jo ponujamo na trgu in ki jo uporabljamo pri izvajanju (komunalnih) storitev morajo biti prilagojeni natan?ni situaciji za vsakega kupca, s ?imer zagotavljamo najvijo kakovost za naega kupca. Trenutno jeproces od ugotavljanja dejstev o situaciji pri kupcu do izdobave kon?nega izdelka oz. storitve predolg in zahteva preve? iteracij tako znotraj podjetja kot s potencialnim dobaviteljem in s kupcem. Vse to elimo izboljati in s tem dvigniti hitrost in kakovost nae storitve in zanesljivost naih izdelkov

PROJEKT POTEKA V ?ASU OD 25.04.2018  DO 10.09.2018

NALOBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. (http://www.eu-skladi.si/)


SIM trgovsko in turisti?no podjetje Radenci d.o.o. | Panonska cesta 29 | 9252 Radenci | Slovenija | Tel: 02/520-37-50 | Faks: 02/520-37-54 | E-mail: info@simradenci.si