Vitki procesi – SIM RADENCI

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18« SIM RADENCI s pomočjo sredstev za spodbujanje procesnih izboljšav izvaja projekt
Vitki procesi – SIM RADENCI

S pomočjo projekta želimo skozi optimizirane procese zagotovili boljži pretok informacij znotraj podjetja, kar bo olajžalo delo v vseh poslovnih funkcijah. S pomočjo vitkih procesov in digitalizacijo procesov si želimo zagotoviti ve?kratno in hitro uporabo podatkov za izvajanje žtevilnih aktivnosti v podjetju, ki so sedaj med seboj nepovezane in zato za njihovo obvladovanje zahtevajo (pre)več resursov. Prav tako želimo v naže procese vklju?ili naže največje dobavitelje in velike odjemalce s katerimi bomo zagotovi optimalno izmenjavo podatkov skozi različne digitalne medije. Izboljšanje izvajanja trgovinske in komunalne dejavnosti po na?inu vitkega procesnega poslovanja nam bo omogočilo, da bomo hitreje lahko prilagajali ponudbo naših izdelkov konkretnim potrebam naših kupcev in bistveno izboljšali izvedbo storitev za naro?nike, ob upoštevanju ni?elne tolerance do napak v izvedbi. Oprema, ki jo ponujamo na trgu in ki jo uporabljamo pri izvajanju (komunalnih) storitev morajo biti prilagojeni natančni situaciji za vsakega kupca, s čimer zagotavljamo najvičjo kakovost za našega kupca. Trenutno jeproces od ugotavljanja dejstev o situaciji pri kupcu do izdobave končnega izdelka oz. storitve predolg in zahteva preveč iteracij tako znotraj podjetja kot s potencialnim dobaviteljem in s kupcem. Vse to želimo izboljšati in s tem dvigniti hitrost in kakovost naše storitve in zanesljivost naših izdelkov

PROJEKT POTEKA V ČASU OD 25.04.2018 DO 10.09.2018
NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. (http://www.eu-skladi.si/)

Imate vprašanje, želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali!
Kontaktirajte nas na +386 2 520 37 56 ali na eprodaja@simradenci.si

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18« SIM RADENCI s pomočjo sredstev za spodbujanje procesnih izboljšav izvaja projekt
Vitki procesi – SIM RADENCI
VEČ

Zanimam se za produkt:

Vitki procesi – SIM RADENCI

[contact-form-7 id="8" title="Kontakt"]